[ บทความ : ติดตั้ง Delphi 6 Personal ]

             หลังจากที่เราได้ไฟล์ EXE พร้อมกับรหัสการติดตั้งแล้ว ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือ ทำการคลายไฟล์นั้น โดยการดับเบิลคลิก (double click) ที่แฟ้มดังกล่าว หลังจากนั้นก็จะมีการคลายตัวเอง แล้วจะได้แฟ้มต่างๆ คล้ายกับรูปที่ ก-1

รูปที่ ก-1 แฟ้มข้อมูลบางส่วนที่คลายออกมาแล้ว

         ให้เราเรียกใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า install.exe ก็จะมีหน้าต่างแสดงผลดังรูป ก-2 ให้เราเห็น

รูปที่ ก-2 หน้าต่างก่อนทำการติดตั้งโปรแกรม

         ในที่นี้ให้เราเลือกคลิกที่ปุ่ม Delphi6 เพื่อดำเนินการติดตั้ง แล้ว Delphi จะทำการตรวจสอบระบบว่า สามารถติดตั้งได้หรือไม่ ถ้าพร้อมที่จะติดตั้งก็จะแสดงหน้าต่างให้เราเห็นดังรูปที่ ก-4

รูปที่ ก-3 ขั้นตอนตรวจสอบระบบก่อนติดตั้ง

รูปที่ ก-4 หน้าต่างพร้อมจะติดตั้ง

         ในขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Next > เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการใส่รหัสผ่านที่เราได้มาจากการลงทะเบียนที่ www.borland.com ดังรูปที่ ก-5

รูปที่ ก-5 หน้าต่างใส่รหัสที่ลงทะเบียน

         เมื่อรหัสถูกต้อง ตัวติดตั้งก็จะแสดงหน้าต่างอธิบายสิทธิ์ในการใช้งานซอฟท์แวร์ ถ้าเรายอมรับข้อตกลงก็ให้คลิกเลือกที่ I accept the terms in the license agreement หลังจากนั้นก็คลิกที่ Next > 

 

รูปที่ ก-6 หน้าต่างอธิบายสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์

         ในขั้นตอนต่อไปตัวติดตั้งก็จะแสดงคำอธิบายในการติดตั้ง (Installation notes) ดังรูปที่ ก-7 เมื่ออ่านเสร็จก็คลิกที่ปุ่ม Next > เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

 

รูปที่ ก-7 หน้าต่างแสดงคำอธิบายในการติดตั้ง

         ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดรูปแบบการติดตั้ง ว่าจะลงแบบปกติ (Typical), แบบน้อยที่สุด (Compact) หรือกำหนดเอง (Custom) ดังรูปที่ ก-8 ซึ่งในที่นี้ให้เลือกเป็น ลงแบบปกติ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next > 

รูปที่ ก-8 หน้าต่างเลือกรูปแบบการติดตั้ง

         เมื่อกำหนดรูปแบบการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หน้าที่ต่อไปของเราก็คือกำหนดโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง Delphi ซึ่งปกติแล้วเราจะใช้ค่าตามที่ตัวติดตั้งกำหนดมาให้ ดังรูปที่ ก-9 หลังจากนั้นตัวติดตั้งจะสอบถามว่าต้องการที่ติดตั้งฐานข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์หรือไม่ ให้เราเลือกตามรูปที่ ก-10 แล้วคลิกที่ปุ่ม Next >

  

รูปที่ ก-9 หน้าต่างกำหนดโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง Delphi

รูปที่ ก-10 หน้าต่างสอบถามการติดตั้งฐานข้อมูล

         เมื่อกำหนดค่าต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวติดตั้งก็จะถามเราว่าพร้อมที่จะทำการติดตั้งหรือไม่ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อดำเนินการติดตั้ง (รูปที่ ก-11) หลังจากนั้นตัวติดตั้งก็จะรายงานสถานะ การติดตั้ง (รูปที่ ก-12) ในขั้นตอนนี้เราต้องรอจนกว่าตัวติดตั้งจะรายงานเหมือนกับรูปที่ ก-13 ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เราก็คลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม Delphi 

รูปที่ ก-11 หน้าต่างสอบถามความพร้อมที่จะติดตั้ง

รูปที่ ก-12 หน้าต่างแสดงสถานะ การติดตั้ง

 

รูปที่ ก-13 หน้าต่างรายงานผลการติดตั้ง

         ถ้าตัวติดตั้งแสดงหน้าต่างดังรูปที่ ก-14 ซึ่งเป็นการแนะนำให้เราทำการรีสตาร์ทระบบใหม่ เราสามารถที่จะตอบ Yes เพื่อให้ทำการรีสตาร์ทระบบ และเลือก No เพื่อยกเลิกการรีสตาร์ท 

รูปที่ ก-14 หน้าต่างสอบถามการรีสตาร์ทระบบ

         เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นเราจะได้โฟลเดอร์ชื่อว่า Borland Delphi6 เพิ่มเข้าไปในเมนู Start ดังรูปที่ ก-15  

รูปที่ ก-15 เมนูของ Borland Delphi6

         จากเมนูในรูปที่ ก-15 จะมีไอคอนของโปรแกรม Register Now ที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนการใช้งาน Delphi กับบริษัท Borland ผ่านทางระบบเครือข่าย, ระบบโทรศัพท์ หรือ จะขอลงทะเบียนในภายหน้าก็ได้

         ในขั้นตอนนี้ให้เราเรียกโปรแกรมนี้ขึ้นมา แล้วจะหน้าต่างแสดงดังรูปที่ ก-16 ซึ่งเครื่องที่ใช้อยู่นั้นต่ออยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตก็ให้เลือกแบบแรก แล้วคลิกที่ปุ่ม Next > หลังจากนั้นก็ให้รอจนกว่าจะมีหน้าต่างรายงานผลการลงทะเบียนปรากฏขึ้นมา ซึ่งหมายความเป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง Delphi อย่างสมบูรณ์ โดยการติดตั้งนี้ เป็นการติดตั้งแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ตามที่ Borland กำหนดเอาไว้

 

รูปที่ ก-16 กำหนดรูปแบบการลงทะเบียน

รูปที่ ก-17 หน้าต่างแสดงผลเมื่อ Delphi เริ่มทำงาน

  


เขียนโดย :ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๖ เม.ย. ๒๕๔๖