[ บทความ : แนะนำ Delphi 6 Personal ]

             Delphi เป็นซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษาปาสกาล (Pascal) ตัวหนึ่ง ที่พัฒนาโดยบริษัท Borland ซึ่งรูปแบบของภาษานั้น ได้ถูกออกแบบระบบภาษาใหม่ เพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object oriented programming หรือเรียกแบบย่อว่า OOP) การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนั้น มีความแตกต่างกับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างอยู่ด้วยกันหลายจุด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ความสามารถของโปรแกรมเชิงวัตถุ ยังคงต้องการความรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้เนื่องจากภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิม คือ ให้ง่ายต่อการพัฒนาต่อ และสามารถนำไปใช้ได้ (reusable)

            ถึงแม้จะบอกว่าภาษาโปรแกรมแบบโครงสร้างนั้นเขียนได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน แล้วทำไมยังต้องศึกษารูปแบบการเขียนแบบใหม่ด้วย คำตอบก็คือให้ลองนึกดูว่าถ้าเราต้องพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างการเก็บข้อมูลจำนวนมาก มีโปรแกรมย่อยสำหรับใช้งานอีกเยอะแยะ ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอก็คือ จะมีโปรแกรมย่อยอยู่หลายตัวที่มีการทำงานคล้ายๆกัน แต่เราจะไม่สามารถตั้งชื่อของโปรแกรมย่อยนั้นเป็นชื่อเดียวกันได้, ถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วยการคัดลอกส่วนของโปรแกรมที่ทำงานคล้ายกัน มาแปะในส่วนของโปรแกรมย่อยที่ทำงานแตกต่างกันออกไป เช่น เราต้องการจัดเรียงข้อมูลจำนวน 50 แฟ้ม ถ้าเราเขียนโปรแกรมผิดพลาด เราก็จะต้องไปตามแก้ไขส่วนที่ผิดอีกกว่า 49 แห่ง ยิ่งถ้าเราใช้วิธีการคัดลอกแล้วแปะอย่างนี้กับทุกโปรแกรมย่อยที่คล้ายกัน โอกาสที่จะผิดพลาดยิ่งสูงมากขึ้น และจากจุดนี้จะพบว่า คำว่านำไปใช้ได้ของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนั้น ยังมีขีดจำกัดอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะการนำไปใช้นั้น ยังต้องขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของข้อมูลนั้นเป็นอย่างไร เช่น ถ้าเราต้องการเขียนส่วนของโปรแกรม เพื่อหาค่าน้อยสุดระหว่างตัวแปร 2 ตัว  ดังตัวอย่างโปรแกรม ก-1

             จากโปรแกรม ก-1 ฟังก์ชัน min_int กับ min_real นั้นทำงานเหมือนกัน แต่ชนิดของข้อมูลที่นำประมวลผลนั้นแตกต่างกัน การเขียนโปรแกรมในฟังก์ชันทั้งสองนั้นถึงแม้จะเหมือนกัน เราก็ต้องใช้ชื่อของฟังก์ชันแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ถ้าเราใช้วิธีคัดลอกส่วนของโปรแกรมจาก min_int มาใช้ใน min_real แล้วเรามาพบจุดบกพร่อง การ   แก้ไขเราก็ต้องแก้ไขทั้งสองฟังก์ชัน ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงกล่าวว่าการนำกลับมาใช้ของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนั้นยังมีขีดจำกัดอยู่บ้าง

              การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi นั้น เราไม่จำเป็นเป็นต้องเข้าใจหลักของ OOP อย่างลึกซึ้ง เราก็ยังสามารถเขียนโปรแกรมได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี การเขียนโปรแกรมด้วย Delphi นั้น ยังคงต้องอาศัยความเข้าใจ ในหลักภาษาปาสกาล เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดเพื่อปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นการเขียนเชิงวัตถุ ดังนั้น ในเอกสารชุดนี้ ผู้เขียนจะเน้น ส่วนที่เป็นพื้นฐานเป็นหลัก นั่นคือ จะกล่าวถึง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสกาล ในระดับเบื้องต้น จนถึงระดับปานกลาง แล้วก็จะข้ามไปกล่าวถึงส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในระดับที่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างเติมความสามารถของภาษาแบบเชิงวัตถุ

             ตัวอย่างโปรแกรม ก-1

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

PROGRAM OOP1_1;

USES crt;

 

FUNCTION min_int(A, B: INTEGER):INTEGER;

BEGIN

    if A > B then

        min_int := B

    else

        min_int := A;

END;

 

FUNCTION min_real(A, B: REAL):REAL;

BEGIN

    if A > B then

        min_real := B

    else

        min_real := A;

END;

 

BEGIN

    writeln('min_int(5,2) = ', min_int(5,2));

    writeln('min_real(-5.2,-5.19)=',min_real(-5.2,-5.19));

END.

        ในบทภาคผนวก ก นี้ เราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ขั้นตอนของการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนี้กัน ซึ่ง Delphi ที่ผู้เขียนใช้นั้น จะเป็น Delphi รุ่นที่ 6 ซึ่งในซอฟต์แวร์รุ่นนี้ จะมีด้วยกันหลายระดับ นั่นคือ Personal (ส่วนบุคคล), Professional (ระดับความสามารถสูง) และ Enterprise (รองรับการทำงานแบบเครือข่าย) เนื่องจากบริษัท Borland ได้แจกจ่ายซอฟต์แวร์ระดับ Personal ให้ ผู้สนใจได้ดาวน์โหลด ไปใช้งานได้ฟรี โดยผู้ที่มีความต้องการที่จะดาวน์โหลดนั้น จะต้องไปลงทะเบียนขอใช้ซอฟต์แวร์ที่ www.borland.com แล้วเราก็จะได้รหัสสำหรับติดตั้ง พร้อมกับตัว EXE สำหรับติดตั้งลงในเครื่อง และเมื่อติดตั้งเสร็จเราจะต้องลงทะเบียน ขอรหัสเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ผู้เขียนจึงเลือกใช้ Delphi 6 แบบ Personal (ด้วยเหตุผลที่ว่าใช้งานได้ฟรี) ประกอบกับความสามารถของตัวแปลภาษานั้น จัดได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ เพียงพอสำหรับการหัดเขียนโปรแกรม

 

ความต้องการพื้นฐาน
เนื่องจาก Delphi เป็นซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ของไมโครซอฟท์ หรือที่เรียกกันว่าไมโครซอฟต์วินโดวส์ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการติดตั้ง จำเป็นที่จะต้องทราบก่อนว่า Delphi นั้น ต้องการทรัพยากรอะไรบ้างในการทำงาน ซึ่งรายละเอียดของทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นดังนี้
ความต้องการทางฮาร์ดแวร์

ซีพียู (CPU) 300 เมกะเฮิร์ซ (MHz)

หน่วยความจำแรม (RAM) 64 เมกะไบต์ (MB) แต่ควรเป็น 128 เมกะไบต์

ฮาร์ดดิสก์ 160 เมกะไบต์

การแสดงผลที่ความละเอียดอย่างน้อย 800x600 จุด และแสดงสี 256 สี ขึ้นไป

ความต้องการทางซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95,98,ME,NT,2000,XP

Internet Explorer 5.5 หรือใหม่กว่า

 


เขียนโดย :ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๔ เม.ย. ๒๕๔๖