[ บทความ : ทำสายดาวน์โหลด PSPI ]

การต่อสายแพร์ดาวน์โหลดสำหรับ บอร์ด ET-AVR V1.0/V2.0, ET-PIC877 V1.0/V2.0 และ CP-S8252 V1.0/V2.0 ทำได้ดังรูปต่อไปนี้


เขียนโดย : ETT
Author : ETT
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๓