[ บทความ : โปรแกรม ERCC. ]

บทความตอนนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรม ERCC หน้าที่ของโปรแกรมนี้ก็คือ ทำการอ่านค่าแถบสีของรีจิสเตอร์ ซึ่งโปรแกรมในบทความนี้จะมาพร้อม source code ครับ ... ส่วน ERCC นั้นถูกเขียนด้วย Visual BASIC Version 6 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ฮิเดฟูมิ ทาคิซาว่ะ ที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของรีจิสเตอร์ ที่ผลิตจากโรงงาน (รีจิสเตอร์บางค่าจะไม่มีผลิตขาย) เอาไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ... หน้าตาของโปรแกรมเป็นดังนี้ครับ ...


download ERCC
download Runtime-VB6


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : . . ., ๔ ส.ค. ๒๕๔๓